THE CHEFS

The Shefs

Massimo Bottura
Rene Redzepi
Mauro Colagreco
Yoshihiro Narisawa
Seiji Yamamoto
Shuzo Kishida
Shinobu Namae
Lionel Beccat
Thomas Frebel
Yosuke Suga
Leonor Espinosa

photographer / YUJI HORI